Десетокласниците от паралелка „Технологичен и стопански мениджмънт“ в СОУ „Възраждане“ посетиха вчера офиса на НАП в Русе. С обстойна мултимедийна презентация началникът на отдел „Услуги за клиенти“ Галина Пенчева запозна бъдещите бизнес лидери с данъчната система в България, задължителните и доброволните осигуровки, структурата на НАП и услугите, които се предлагат в русенския офис.
Десетокласниците работят по специална учебна програма с мото „Учене чрез правене“, чиято цел е те отрано да се запознаят с ключовите институции на държавата.