Прерязаха лентата на обновената детска и спортна площадка в Хотанца, която от неподдържан с години терен, се превърна в чудесно място за отдих на жителите на селото. На откриването вчера кметът Пламен Стоилов благодари на кмета на селото Венета Недева за усилията по проекта, който е на стойност 10 000 лева и е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Той изрази готовността си да помага на Хотанца и подчерта, че в бюджета за 2015 са заделени пари за асфалтиране и запълване на дупки в селата.