79 026 013 лeва е проектобюджетът на Община Русе за 2015 година при близо 82 млн. лева за миналата година. По-голямата част от общата сума - малко над 41 млн. лв., са от държавата, а местните приходи са близо 38 млн. лв. Главният финансист на Общината Емилия Пенева обясни, че за 2014 г. от приватизация са очаква да постъпят около 2 млн. лв., докато за 2015 г. са предвидени само около 300 000 лв. Поставяме акцент върху това да няма увеличение на местните данъци и такси, да се запази техният размер и догодина, но да се подобри събираемостта на предлаганите услуги, каза още Пенева.
Основният приоритет на Общината и за догодина е превръщането на Русе в привлекателно място за живеене и успешно усвояване на европейски средства. Сред значимите инфраструктурни проекти, чиято реализация ще продължи и през 2015-а, са системата за интегриран градски транспорт на стойност над 29 млн.лв., реконструкцията на булевард „Тутракан“ за близо 13 млн.лв., ремонтът на централната градска зона от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“ за 5 млн. лв., рекултивацията на старото сметище за над 22 млн.лв., канализация в кварталите Средна кула и Долапите за 42 млн. лв.
Бюджетът предвижда още развитие на културния туризъм, подобряване на инфраструктурата, ръст в сферата на здравеопазването, социалното осигуряване и културните дейности. Ще бъдат обновени 20 детски площадки за 520 000 лв., 100 000 лв. са предвидени за ремонт на разрушения покрив на сградата по „Черно море“ зад старата полиция на „Александровска“, а за ремонт на покрива на Доходното здание и реставрация на скулптурите са отделени 60 000 лв. В подобряване на общинската пътна мрежа ще бъдат инвестирани 287 500 лв. Както „Утро“ писа, догодина трябва да бъде завършен и поздемният паркинг до театралния комплекс. За тази цел в бюджета се предвидени 522 000 лв.
И за догодина Общината отделя значителни средства за социалната си политика. 301 175 лв. са предвидени за подобряване на материално-техническата база на училищата, 168 658 лв. за извънучилищни и извънкласни дейности. 174 000 лв. са планирани за стипендии, а за стимулиране на даровитите русенски деца са заделени 20 000 лв. 45 000 лв. са предвидени и за общинската програма за асистирана репродукция. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са записани 7 328 274 лв.
Проектобюджетът за 2015 година е публикуван на сайта на Община Русе по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и може да бъде разгледан от гражданите. Мнения, предложения и препоръки по него могат да се предават писмено в общинското деловодство или да се изпращат на електронната поща до 26 ноември.
На 28 ноември от 17.30 часа в Пленарна зала ще се проведе публичното обсъждане на бюджета за следващата година.