Виделите какво ли не минувачи през злополучния подлез на жп гарата вчера се натъкнаха на зрелище, което успя да изненада. Една от стените поддаде и от нея не само забълбука поточе дъждовна вода, но и бликна фонтан.
Отделно водата се стича от всевъзможни дупки на тавана, а пътеката пред южния вход е хлътнала поне на 30-40 сантиметра в периметър от 6-7 метра. Там зее огромна локва, която скоро няма и да може да се заобикаля при влизане в подлеза, наричан от мнозина с черен хумор Тунела на ужасите.
„Утро“ многократно сигнализира през последните години за изключително лошото и непрофесионално изграждане на подлеза за милиони левове. Високопоставени представители на местната и държавната власт винаги вземаха присърце проблема, стигна се до идея ДАНС детайлно да провери строителството и да се потърси отговорност от изпълнителя, ала керванът си върви, а водата си тече при всеки дъжд за ужас на жителите на кварталите „Дружба“ 1 и 2, които всеки ден ползват подлеза на отиване на работа или на училище и на връщане. На това безспорно българско строително постижение искрено се удивляват и идващите с влак в Русе чужденци.
Рисковете от течовете са ясни - мокрите и порутени вече от влагата стени на съоръжението са опасани с кабели за осветителните тела. Белята там е заложена като бомба с часовников механизъм и е въпрос на време да се случи.