Зам.-кметовете Свилен Иванов и Димитър Наков са на едноседмично обучение в Полша във връзка с реализацията на проекта за интегриран градски транспорт. Там те ще бъдат запознати с добрите практики в организацията на трафика, контрола над превозните средства и електронното му управление, все неща, които предстоят да се случат в Русе. С проекта в града ще влезат близо 30 млн. лева, които ще бъдат инвестирани в система за електронно управление на градския транспорт, електронно таксуване, нови улици, рехабилитация на контактна тролейбусна мрежа, велоалеи.