Пътен възел на две нива на кръстовището пред ГКПП-Дунав мост предстои да бъде проектиран. Обществената поръчка вече е обявена от областния управител и оферти се приемат до 16 януари 2013 година. Два дена по-късно ще бъдат отворени офертите на кандидатите, които желаят да изготвят техническото задание и подробен  устройствен план за новата улична регулация. Срокът за изпълнение е 90 дни, а прогнозната сума е до 135 000 лева без ДДС. Средствата за проектирането са отделени от републиканския бюджет, а парите за самата реализация на мащабната пътна комуникация на входа на Русе ще се търсят вероятно от ЕС през следващия програмен период, коментира за „Утро“ областният управител Стефко Бурджиев.
Междувременно Общината пък обяви обществена поръчка за изготвяне на работен проект и строителство на бул. „Тутракан“ във връзка с реализиране на разширението на пътя от Захарна фабрика до Дунав мост по програма „Трансгранично сътрудничество“.
До 4 февруари ще се приемат оферти, а на 5-и ще бъдат отворени. Общата сума на поръчката е 9 247 957 лева без ДДС, като от тях за проектиране са предвидени до 430 276 лева. Продължителността на реализацията е 15 месеца.
Проектът предвижда не само разширяване и рехабилитация на пътните платна, но и подмяна на комуналните мрежи - електричество, вода, канализация и телекомуникации.
Двата проекта - за бул.“Тутракан“ и за кръстовището на две нива, са част от концепцията за подобряване на достъпността и оптимизиране на трафика по паневропейския коридор №9. Специално проектът за пътния възел пред Дунав мост трябва да се отбележи, че той е необходим, за да свърже граничния пункт с нов обходен път, който да изведе трафика извън Русе.