Неподдържан с години терен в Хотанца е превърнат в чудесно място за отдих на жителите на селото с детска и спортна площадка, а днес ще бъде официално открит от кмета на община Русе Пламен Стоилов. Проектът на стойност 10 000 лева е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
В почистването на мястото от отпадъци и плевели участваха и много жители от селото, казва кметът на Хотанца Венета Недева. Изградена е беседка, направена е циментова пътека, сложени са нови лампи и пейки, детската площадка е оградена и е с нови съоръжения за игра, има и маса за тенис. Финалният облик на къта за отдих е оформен с цветен кръг и засадени дървета и храсти.