1.474 млрд. лева дължат българите на фирмите за бързи заеми. Това става ясно от справката на БНБ за резултатите на дружествата, специализирани в кредитирането. В края на септември вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 6.8% (93.9 млн. лв.). Последствията от законодателните промени през лятото, направили бързите кредити по-трудно достъпни, вече се виждат - спрямо края на юни общата сума намалява с 1% (14.5 млн. лв.). Задълженията на домакинствата към небанковите кредитиращи дружества обаче все още остават внушителни.
Към края на септември 2014 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.012 млрд. лв. (2.6% от БВП) при 1.951 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на септември 2013 г. Те се увеличават с 3.1% (60.7 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2013 г., а намаляват с 0.10% (2.5 млн. лв.), в сравнение с края на юни 2014 г.
Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 144.7 млн. лева.