Тържественият концерт, посветен на 115 години от създаването на Народно читалище „Христо Ботев-1898“, се вписа в коледно-новогодишните празници в Ценово, съобщи секретарят на читалището Веска Димитрова. Председателят на народното средище за култура Георги Георгиев пожела нови успехи на самодейните състави и усърдие в опазването на българските ценности. На сцената след това певци и танцьори доказаха любовта си към фолклорното творчество и получиха заслужени аплодисменти.