Пореден опит за продажба на активите на фалиралата „Дунавска коприна“ ще бъде направен днес, научи „Утро“. Цената за терена с площ от 42 454 кв. м и 39 производствени, складови и административни сгради на някогашната тъкачница е намалена с 20% в сравнение с предишния търг през октомври. Сега началната цена за наддаването е 5 137 560 лева, представляващи 80% от пазарната оценка.
Това е петият търг от началото на годината, но въпреки редовните опити на синдика Иво Траянов за атрактивния парцел в промишлената зона на града така и няма предложения.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност от 1 юни 2011 г. През това време синдикът погасява някои от задълженията на предприятието с постъпленията от отдадените под наем сгради. Най-големите задължения на тъкачницата са към държавата, която е привилегирован кредитор. За останалите ще остане нещо, ако имотите все пак се продадат и то за сума, надхвърляща дължимото към НАП. „Дунавска коприна“ има и търговски задължения към други фирми.
Общите задължения на фалиралата тъкачница са за близо 11 млн. лева. На теория не би трябвало да има проблем те да се изплатят изцяло. Според балансовия отчет дълготрайните активи на „Коприната“ надхвърлят почти два пъти задълженията й, като се оценяват на 20,815 млн. лева. Тези активи обаче все още не могат да се продадат. Междувременно дружеството продължава да се радва на прилични приходи от наеми. През миналата година, постъпленията по това перо възлизат на 221 хил. лева.