Русенският преподавател по история в СОУ с преподаване на немски език Николай Чакъров има нова публикация в реномирано руско специализирано издание. В новия брой на научно-теоретичното и методическо списание „Преподавание истории и обществознания в школе“ е публикувана неговата разработка „Темата за участието на Русия в Първата световна война в българските учебници по история от 1990-2012 година“.
Монографията на Николай Чакъров е публикувана в рубриката „Чуждестранен опит“. В нея преподавателят разглежда трактовките и фактите, обхванати в новите български програми за гимназиално обучение, които акцентират върху събитията отпреди век и по-специално на познанията, които учениците в горния курс получават за участието както на Русия, така и на България в първата от двете световни войни през 20 век.