През изминалата седмица са преработени етажните и главните електрически табла, захранващи клиентите на „Енерго-Про“ на ул. „Мостова“ 15 и 17 в Русе, съобщиха от електроразпределителната компания. По време на ремонта са монтирани нови автоматични предпазители с по-висок клас на надеждност, с което се гарантира удължаване живота на електроинсталацията в сградите и нейното безопасно функциониране. По този начин се подобрява и ефикасността на работа на домакинските електроуреди. Специалистите на електроенергийната компанията са преработили и връзките в електромерните табла, с което се постига максимална ефективност в съответствие с нуждите на жилищните сгради.
Екипите са подменили и старите електромери с нови с по-висок клас на точност на измерването. Този ремонт подобри стабилността на електрозахранването на 80 домакинства от централната градска част на град Русе. Извършеният ремонт е част от цялостната програма на електроразпределителната компания, с която се цели да се подобри качеството и надеждността на електроснабдяването в Североизточна България, казаха от „Енерго-Про“.