Близо 348 000 лв. са приходите от проведените продажби от приходните инспектори в сектор „Държавни вземания“ в офиса на НАП в Русе. От началото на годината те са осъществили 11 търгове с тайно наддаване, 6 продажби на имущества в съпружеска общност или в обикновена съсобственост и 9 продажби на чуждестранна валута и прием на български лева.
Най-много са постъпленията по реализирани решения на  органи на съдебната власт - 344 354 лева. Те са получени най-вече от продажбите на 6130 грама изделия от благородни метали, но и на 14 леки и лекотоварни автомобила, един ТИР „Волво“, дърва, каруци, мобилни телефони, лаптопи и др. От продажбата на дестилационни съоръжения и части за тях, конфискувани от митническата администрация, са внесени в държавния бюджет 2429 лева. Още 537 лева са постъпили в него от търгове за въдици, надуваеми лодки и лек автомобил, отнети от нарушители  от  Изпълнителна  агенция „Рибарство и аквакултури“.
Инспекторите от сектор „Държавни вземания“ в офиса на НАП в Русе реализират и търгове на имущество, отнето в полза на държавата и в областите Разград и Търговище. В един от тях са продадени незастроено дворно място и дворно място с къща в с. Нова Черна по решение на Окръжен съд Разград за отнемането им от лице, осъдено за набиране, транспортиране и превеждане през границата на български граждани с цел да бъдат използвани за печалба от развратни действия в Германия и Франция.