5% отстъпка могат да ползват гражданите, които подадат своята декларация и платят дължимото към бюджета до 11 февруари 2013 г., съобщиха от НАП. Обичайният срок е удължен с един ден, тъй като 10 февруари е неделя. Отстъпка от 5% получават и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис. Може да се използва само една от двете отстъпки.
Цените на електронните подписи паднаха драстично в последните години и при различните доставчици вече се предлагат за суми от порядъка на 20-40 лева. Така при дължим данък над 400-500 лева инвестицията в такава услуга вероятно ще се изплати още през първата година.
Безплатни образци на новите данъчни декларации вече са достъпни онлайн на сайта на НАП www.nap.bg. Хартиени формуляри за облагане на доходите се доставят в цялата страна. Въпреки това, от НАП съветват своите клиенти да използват декларацията, която е качена в интернет и позволява да бъде попълнена електронно и разпечатана след това.
Всеки, който иска, може да попълни и подаде своята декларация за облагане на доходите и чрез интернет, подписана с електронен подпис. Електронните услуги за подаване на декларациите за облагане на доходите и за облагане с корпоративни данъци работят от 00,00 ч на 1 януари 2013 г.
Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2012 г. изтича на 30 април 2013 г. Това е и срокът, в който трябва да се внесе и дължимият за довнасяне данък по декларациите за доходите.
От 1 януари 2013г. влязоха в сила новите срокове за отчитане и внасяне на данъците от бизнеса. Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане бяха направени във връзка с въвеждането на единно платежно нареждане, чрез което ще се внасят данъците и осигуровките от 2013 г.
Така данъкът върху разходите на предприятията от 1 януари става годишен и ще се плаща еднократно до 31 март на следващата година. Досега това се правеше ежемесечно до 15-о число на месеца. Подобен ред се въвежда и за данъка върху приходите на бюджетните предприятия. Този налог също става годишен.
Авансовите вноски за корпоративен данък ще се определят на база на прогнозната печалба, декларирана от фирмите. При изчисляването им няма да се включват финансовите им резултати от минали години, както е в момента.