Изграждането на 8 сгради с 26 жилища в тях е започнало в Русенско през третото тримесечие на годината, показват обявените вчера данни на националната статистика. Общата им разгъната площ е 3360 кв.м или средно по 130 квадрата на жилище.
Стартирало е и изграждането на 51 сгради с административно и стопанско предназначение с обща площ 18 142 кв.м.
Значително повече са издадените разрешителни за строеж. За периода юли-септември такива са получени за 18 сгради с 45 апартамента.
Макар да не изглеждат впечатляващи, числата са доста по-големи от миналогодишните и определено показват, че в сферата на строителството се наблюдава вече отлепяне от дъното. Докато за първите девет месеца на миналата година е започнато изграждането на само 31 жилища, сега до края на септември броят им е 88. Разбира се, голяма част тях са къщи, най-вече в по-малките населени места. Повече са и издадените разрешителни за строеж, което обещава раздвижване в следващите месеци.