Ликвидацията на общинското търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД да започне от януари, а активите му в размер над 65 000 лева да бъдат включени в баланса на Община Русе, като активи за 22 000 лева бъдат предоставени за управление на общинско предприятие „Паркстрой Русе“. Това предложение на зам.-кмета Даниела Шилкова ще бъде разгледано на предстоящата сесия.
До ликвидация на дружеството се стигна след като през май Общинският съвет гласува създаване на общинско предприятие „Паркстрой Русе“, което да се грижи за озеленяването, благоустройството и поддържането на чистота в града. Договорните отношения с „Паркстрой“ ЕООД бяха прекратени, след като частно сдружение със същото име спечели обществената поръчка за поддържане и облагородяване на зелените площи в града. Оттогава търговското дружество формира приходите си от отдаване на активи под наем, като има 10 сключени договора за близо 2500 лв. на месец. Те обаче не са достатъчни за покриване на разходите за издръжка, които за три месеца са малко над 30 000 лв., и това води до увеличаващи се загуби.
За ликвидатор на „Паркстрой“ ЕООД се предлага да бъде определен управителя на дружеството Камен Каменаров.