26 тома специализирана литература на български, чешки и руски, издадени в периода 1863-1901 г. и принадлежали на първия му директор Георги Гьоргов, получи като дарение Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“. Ценният подарък бе връчен  от председателя на Ротари клуб „Сердика“ в София инж. Цвятко Кадийски, пазил дълги години книжното съкровище на своя баща. Заедно с томовете институтът получи и репродукция на друга своя легенда - проф.Иван Иванов, създал сорта пшеница, който дори няма собствено име, а е записан в регистрите само като №14, но пък има привилегията в продължение на 40 години да бъде основният сорт пшеница, който се отглежда у нас и не само изхранва България, а и се търгува на международните пазари.
Предисторията на института ни отвежда в далечната 1865 година, когато управителят на Дунавския вилает Митхад паша създава държавното стопанство „Нумюне чифлик“. Идеята е в него да се изпитват нови земеделски култури, сортове и машини, както и да се произвеждат семена за посев. Това е основата на първото практическо земеделско училище в млада България, създадено почти веднага след Освобождението на 13 декември 1879 година. Малко повече от месец след това, на 17 януари 1880-а, за негов пръв директор е назначен Гьоргов, роден през 1858 година в будния български град Велес, днес в пределите на Македония. Основно образование получава в родния си град, а след това учи в земеделското училище в хърватския град Крижевац. През 1879 година е назначен за подначалник на службата за земеделие и гори при Министерството на финансите, а само след няколско месеца става освен пръв директор и учител на първото земеделско училище у нас управител и организатор на земеделското стопанство „Образцов чифлик“. Занимава се с внос и търговия на земеделски машини и сортови семена, а веднага след идването си в Русе заедно с Васил Диамандиев основава Българо-македонската лига в града. Избран е за депутат и е секретар на Министерски съвет. През 1890 година организира образцово земеделско стопанство край София.
Създаването на „Образцов чифлик“ е изключително събитие не само за земеделието в България, но и за развитието на опитното дело в Европа. Тук Константин Малков създава първото опитно поле, в което провежда различни експерименти. В последствие заминава в Германия, специализира фитопатология, връща се и основава опитното поле в Садово, което през 2007 неправилно беше обявено за начало на опитното дело у нас.
На 9 март 1905 година е основана земеделската опитна станция „Образцов чифлик“, чийто първи управител д-р Козаров е завършил агрономски науки в Лайпциг. Само за няколко години немският възпитаник успява да изгради една добре обзаведена за времето си станция със съвременна лаборатория за физиологични, фитопатологични и семеконтролни изследвания, библиотека и сбирка. За нивото и значението на станцията говори фактът, че тя е известна не само у нас, а и в цяла Европа и дори в далечните САЩ.
През 1912 година е заложен най-продължителният траен торов опит, връстник на този в Тимирязевската академия в Москва, който продължава да дава ценна информация и днес.
Значителни са успехите на станцията в областта на селекцията през периода 1912-1920 година, когато неин директор е проф. Иван Иванов. Той е създател на споменатия в началото сорт пшеница, обозначен като №14 - един от най-зимоустойчивите и с високо качество на зърното. Поради безспорните си качества този сорт в продължение на четири десетилетия е основен за България.
Началото на модерна селекционна работа по царевицата в нашата страна слага Гаврил Пройчов в „Образцов чифлик“. Той създава първия български селекционен сорт „Жълта гладка“.
В момента в института работят 11 научни сътрудници. Експерименталната работа се провежда на опитно поле от 1000 дка и вегетационна къща. Разполага с лаборатория по биохимия, по технологични качества на зърното, по фитопатология, по ентомология. Производствено-експерименталната база обработва държавна земя в размер 7136 дка. В нея се произвеждат предбазови и базови семена от пшеница, ечемик, овес, полски фасул, фий, люцерна и други култури, които през последните години се реализират успешно.