Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2014 г. са 407.0 хил., което представлява нарастване с 9.7% повече от регистрираните пътувания през септември 2013 година, сочат данните на НСИ. Нарастване на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Гърция - с 19.6%, Турция - със 17.7%, Италия - със 17.1%, Германия - с 13.6%, Испания - с 13.2%, Обединеното кралство - с 12.1%, Сърбия - със 7.8%, бившата югославска република Македония - със 7.7%, и други. В същото време намаляват пътуванията към Чешката република - с 16.8%, Румъния - с 11.5%, Руската федерация - с 5.6%, и други.
През септември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 108.0 хил., или с 0.5% под нивото от септември 2013 година. Дeлът на гражданите от Европейския съюз е 64.0%, като в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 2.4%. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Румъния - с 21.3%, Унгария - с 15.4%, Гърция - с 4.8%, и други.