С точно 1% се понижава средната пазарна цена на жилищата в Русе през третото тримесечие на годината, показват данните на националната статистика. Стойността на един квадратен метър площ пада от 890.96 на 882.38 лева /451 евро/. Данните се отнасят само за апартаменти в областния център, като са изключени новопостроените.
Понижението на цените в Русе прекъсна серия от няколко поредни повишения и не нарушава тенденцията от края на 2011 г. за плавно поскъпване на апартаментите, което се движи в рамките на инфлацията. За последните три години цените на жилищата в нашия град са се покачили с 42 лева на квадратен метър или с точно 5%.
Според анализатори, 2014 година се оказва ключова за имотния пазар, който навлиза в нова фаза на развитие с обръщане на тренда от понижение към повишение. През седмицата “Бългериън пропъртис” прогнозира реален ръст на цените в размер на 2% за страната и 4% за столицата. Ако се съди по данните на статистиката, през третото тримесечие на тази година се отчита поредно реално годишно нарастване в размер на +1.6%.
Реалният ръст се определя след приспадане на инфлацията, отчетена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени. Корекцията дава по-точна представа за реалното изменение на цените на имотите и затова при анализите е добре да се правят необходимите изчисления и преобразувания за добиване на коректна пазарна картина. Тъй като през последната година се отчита дефлация, тоест намаление на потребителските цени, реалният ръст е по-висок от номиналния, който дава статистиката.