Въпреки лошата за зърнопроизводителите година, в най-оборотните землища около Русе и Сливо поле не се наблюдава съществен спад в изплащаните ренти, съобщиха от „Русе ленд“.
Изплащането на наеми и ренти на собствениците на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г. върви с пълна пара. За община Сливо поле прави впечатление почти пълното припокриване на стойностите от миналата година. Най-ниски са те в селата Юделник и Черешово - по 50 лв./дка, а най-високи при някои арендатори в Сливо поле и Ряхово - 60 лв./дка. В останалите землища на общината - Голямо и Малко Враново, Бръшлен и Бабово, собствениците на ниви ще получат средно около 55 лв./дка, колкото и през 2013 г. Като цяло районът бе по-слабо засегнат от наводнения, но ниските изкупни цени на основните култури не позволиха някакво покачване при наемите.
В съседната община Русе, където пораженията по посевите бяха по-големи, се наблюдава даже лек спад при рентите в сравнение с миналогодишните. Някои от големите арендатори в Червена вода, Семерджиево и Бъзън получиха по-ниски добиви и стартираха кампанията с ренти от 50 лв./дка. Също толкова изплаща и кооперацията в Басарбово. Много от арендаторите обещават и доплащания при евентуално повишение на изкупните цени на пшеницата и слънчогледа.
Някои от фирмите обработващи земеделска земя, на които се наложи да презасяват пролетници, ще претърпят и загуби при тези нива на наемите. Като цяло по-сухи от кризата ще излязат земеделските стопани, направили по-голяма диверсификация на културите. Поради силната конкуренция и успешното развитие на повечето стопанства в последните 6-7 години снижение на рентите не се наблюдава, твърдят от „Русе ленд“.