Повече от 500 доклада на български и чуждестранни учени ще бъдат представени на ежегодната научна конференция, която се организира от Русенския университет и Съюза на учените. Форумът бе открит вчера в голямата зала на „Канев център“ с изпълнения на струнен квартет „Черкин“ към Държавна опера-Русе. Първият изнесен доклад беше на специалния гост проф.Валери Маринов от Щатския университет в Северна Дакота, прочул се по света с изобретяването на „умните“ пари, които не могат да се фалшифицират заради вграден в тях чип. С голям интерес бяха изслушани докладите и на другите двама специални гости доц.Костадин Крачанов от турския университет „Яшар“ и д-р Милен Шишков от Бостън.
Работата на учените продължава и днес в тематичните направления „Земеделска техника и технологии“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, „Ремонт и надеждност“, „Топлотехника, хидро- и пневмотехника“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Промишлен дизайн“.