Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, останали без дом, ще бъде разкрит този месец в сградата на приюта „Добрият самарянин“. Капацитетът на центъра е 15 души, но най-вероятно ще бъдат повече, тъй като услугата, която ще се предоставя, ще е почасова, каза за „Утро“ социалният работник Йордан Пенев. Основно в центъра ще се консултират лица над 18 години, останали без подслон, и лица от общността в риск. Целта ще бъде те да се интегрират в обществото чрез участие в кулинарни кръжоци, дърводелство, спортна и рехабилитационна дейност, музикална терапия. В центъра ще се предоставя също и психологическо консултиране, образователно и професионално обучение и ориентиране, ще се изготвят индивидуални програми за социално включване. За целта Каритас Русе ремонтира и обзаведе специализирани помещения за учебна дейност, трудова терапия, дърводелство, спортна зала за ерготерапия, кухня и пералня в приюта. За хората, останали без покрив над главата си, ще се грижат четирима специалисти: социолог, ерготерапевт, психолог и трудов терапевт. В сряда Каритас Русе подписа договор с Община Русе за предоставяне на услугата като държавно делегирана дейност за срок от три години.