В периода 20 октомври - 28 ноември анкетьори на Териториалното статистическо бюро ще проведат изследване на образователната мобилност. Обект на наблюдение са всички членове на включените в териториалните извадки домакинства на възраст 18-34 навършени години, с които ще се осъществят персонални интервюта.
Изследването в област Русе ще обхване 690 домакинства от 19 населени места. В териториалната извадка попадат 7 града - Русе, Мартен, Бяла, Две могили, Сливо поле, Глоджево и Ветово, както и селата Николово, Сандрово, Бъзън, Щръклево, Тръстеник, Голямо Враново, Кошарна, Долна Студена, Полско Косово, Ботров, Батин и Смирненски.
Изследването на образователната мобилност ще се осъществи от анкетьори, които са служители на Териториално статистическо бюро - Русе. При посещенията си те ще се легитимират със служебни карти.
Образователната мобилност се определя като физическо преминаване на националните граници с цел придобиване на диплома или участие в обучение за определен период. Резултатите от наблюдението ще могат да бъдат използвани както за формиране на адекватни политики в областта на образователната система, така и за ориентиране на студентите относно възможностите и предимствата от период на обучение в чужбина.