Шест тренинга от по 4 часа планират да проведат през октомври две възпитанички на Русенския университет в изпълнение на започнатия от тях проект "JUMP-just your mind potential". Венцислава Николова и Елица Христова имат амбицията да започнат "голямата промяна", като дадат възможност на младото поколение да стартира своето професионално бъдеще, като промени първо себе си. Младите дами разказват, че проектът им е в помощ на работодатели, университети и обществото като цяло. Първият тренинг е предвиден за 18 октомври в закачливия час 13.49 във втори корпус на Русенския университет.
Събитието ще бъде насочено към студенти от първи и втори курс, на които ще им бъде предоставена възможността да придобият т.нар. "меки умения", които са нужни за професионалното им развитие и личностно израстване. Тренингите ще включват малко теория и визуализация, придружени с много казуси, ролеви игри и практика. Амбицията е в програмата на обученията занапред да се включват мениджърски и лидерски теми, да бъдат канени различни гост-лектори от частния бизнес, както и професионални лектори от чужбина.
Проектът се осъществява с подкрепата на предприемаческата студентска организация Start it Smart.