Срокът на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници да бъде 3 години, а таксиметровите фирми да возят на минимална дневна тарифа 0,69 лв./км, а нощната 0,79 лв./км, бе прието единодушно на вчерашната сесия на Общинския съвет. Максималната дневна тарифа остава 1 лв./км, а нощната 1,20 лв./км.
До този момент минималните цени на таксиметровите услуги бяха 0,79 лв./км през деня и 0,89 лв./км през нощта. До това решение се стигна, след като на постоянната комисия по комунални дейности темата бе широко обсъдена. Тогава общинските съветници стигнаха до консенсус, че никоя таксиметрова фирма няма да вози на минималната цена, но е редно да има тази възможност.