Време е разговорът за архитектурните паметници да не бъде вече за тяхното опазване, а за тяхното функциониране, те да не са просто зрелище, а преживяване. Това казаха организаторите на конференцията „Архитектурното наследство от края на 19 и първата половина на 20 век - обществени отговорности и професионални предизвикателства“, която ще се проведе в края на седмицата.
Според арх.Венцислав Илиев трябва да се намерят начини за съживяване на сградите по „Александровска“, които в партерните си етажи са търговски площи, а на втория етаж са жилища, които не са пригодени за съвременните изисквания и никой не проявява интерес към обитаването им.
Нужна е нормативна промяна, която да преодолее тази незаинтересованост от страна на собствениците към архитектурните паметници и да се премине към възстановяването на сградите в тежко състояние, каза арх.Мария Костадинова. Самата тя изрази съжалението си, че сградата на бившата полиция по „Александровска“ е опакована не заради ремонт, както това се случва по света, а за да се скрие грозната й гледка и да се остави сама да се срути.