Искра Блъскова е новият председател на Русенския окръжен съд. Това стана ясно днес след гласуване на Висшия съдебен съвет /ВСС/. За ръководната длъжност сили мериха трима кандидати - председателят на Районния съд Венцислав Василев и съдиите в Окръжен съд Искра Блъскова и Росица Ангелова.
Съдия Блъскова има 35-годишен стаж в съдебната система. Кариерата й започва през 1978 година като младши съдия. От 1980 година работи като съдия в Районния съд, а десет години по-късно става съдия в Окръжния съд. Между 1985 и 1990 година е заместник-председател на Районния съд, а от 1993 до 2003 година е заместник-председател на Окръжния съд. Съдия Блъскова завършва средното си образование в училище „Христо Ботев“ през 1972 година, а през 1976 година се дипломира като юрист в СУ „Св.Климент Охридски“.
В концепцията си за управление Блъскова е посочила, че заедно с управленския екип на съда ще търси начини за постигане на съвършенство в правораздавателната дейност. За целта тя предвижда мерки като изготвяне на ежегодни анализи на делата, регулярно провеждане на работни срещи с останалите председатели на съдилища в района и усъвършенстване на системата за случайно разпределение на делата на съдии с въвеждането на показател „тежест“ на делото. Блъскова засяга и необходимостта от въвеждане на единни критерии за подбор на служители и повишаване на правната компетентност на съдебните заседатели. Вижданията й са за усъвършенстване на електронното правосъдие чрез публикуване на повече информация в електронните досиета на делата и осигуряване на помещение в съда за съхраняване на тогите на адвокатите. Блъскова акцентира и за необходимостта от назначаване на говорител на съда, какъвто сега няма, за следване на комуникационната политика на ВСС и за предоставяне на информация за работата на магистратите в достъпна и разбираема форма.
Конкурсът за административен ръководител на Окръжния съд бе обявен заради изтичащия втори и последен по закон мандат на настоящия председател Даринка Алексиева.