Две фирми само са подали документи за участие в търга за зимното поддържане на входно-изходните магистрали и четвъртокласните пътища в община Русе през следващите 4 години. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. По първата позиция единствен кандидат е консорциумът „Пътно поддържане-Русе“. Желание да поддържа общинските пътища е проявила само фирма „Берус“. Имената на фирмите са познати и имат традиции в зимното поддържане на пътищата, като това е тяхно задължение и в момента. Тъй като договорите им изтичат на 7 декември, Общината обяви търг.
Както „Утро“ писа прогнозната стойност за зимното поддържане на входно-изходните магистрали е за малко над 1,8 млн. лв., а за общинските пътища над 1,16 млн.лв. Тези суми са определени на база на реалните харчове през последните 3 години. За първи път в условията на поръчката нямаше изискване кандидатите да имат определен финансов обем за последните 3 години. От участниците обаче се изисква да притежават определен брой машини и квалифициран персонал. Фирмата, която ще поддържа входно-изходните магистрали от републиканската пътна мрежа е необходимо да има поне 26 правоспособни служители, а тази, която ще се грижи за общинските пътища - 34.
На провелото се миналата седмица заседание във връзка с подготовката на община Русе за предстоящия зимен сезон кметът Стоилов се закани, че тази година ще има сериозен контрол върху работата на почистващите фирми, а при несвършена работа ще се налагат глоби. Ще отчетем негативите от предишни кампании и ще създадем такава организация, че да отговорим в най-пълна степен на това, което очакват гражданите от нас, а именно по-добри и нормални условия, свързани с инфраструктурата и населението в тежки зимни условия, категоричен беше той.