Понижаващите се лихви по срочни депозити вече за никого не са изненада и през изминалия септември банките отново заложиха на това, сочи септемврийският анализ на MoitePari.bg. Новото през септември беше, че една много малка част от офертите бяха подобрени. Тези подобрения са обаче твърде плахи и крайно недостатъчни, за да се говори за покачване на лихвеното равнище. Аналогична беше ситуацията и по отношение на спестовните сметки. За разлика от срочните депозити, при безсрочните само една банка подобри условията си.
При потребителските кредити банките не бяха особено активни. Една от тях удължи промоционалния срок на най-добрата си оферта. Други две банки пък заложиха на подобряване в условията, като понижиха лихвения разход за клиента. Пониженията може да се определят като значими, тъй като бяха в порядъка между 1,00-2,00 процентни пункта. Отминалият месец септември няма да запомним и като месец на промени в офертите на банките по отношение на жилищни и ипотечни кредити. Само две са банките, които предприеха такива.
Активността на банките при кредитните карти също не беше висока. През изминалия месец две банки удължиха съществуващи вече промоции, а други две стартираха нови. Тези продукти не са сред приоритетите на всички банки и прави впечатление, че само по-големите от тях предприемат подобряване в тези оферти. За разлика от предишни промоционални кампании, вече започваме да наблюдаваме промоции, свързани не само с понижаване на лихви при теглене на суми и/или покупки, но и при другия значим разход за клиента - теглене на суми в брой от банкомат на банката-издател.
Индексите на „Моите пари“ за септември показват 1,58% средна годишна доходност по 3-месечните банкови депозити и 14,77% среден годишен процент на разходите по потребителски заеми. ГПР по жилищни кредити в лева и евро намалява съответно до 7,36% и 7,44% годишно.