"Умения+ училище+" е двугодишен проект на стойност 51 620 евро по програма "Еразъм+", който стартира в Английска гимназия "Гео Милев".
Основна цел на проекта е да се повиши квалификацията, мотивацията и професионалната компетентност на учителите, както и да се усвоят и въведат иновативни образователни методи и инструменти на преподаване. Преподавателите ще имат възможност да участват в квалификационни курсове във Великобритания и Ирландия и в педагогически практики в Италия, Словакия и Финландия. В резултат на дейностите по проекта, усвоените нови компетентности и добри практики от европейските партньори ще бъдат повишени привлекателността и международният авторитет на гимназията, категорична е Маргарита Янакиева-Йорданова, старши учител по английски език и координатор на проекта.