Експозиция, която разкрива биологията на прилепите и методите за изследването им, е подредена на втория етаж в Екомузея в Русе. Посетителите ще научат много интересни факти за годишния календар на крилатите бозайници, начина им на ловуване и ориентиране в природата, както и за зимния им сън. Своето място в експозицията намери и дареният от старозагорското сдружение „Зелени Балкани“ детектор за прослушване на ултразвуци на прилепи.
На 17 октомври Русе ще се включи в отбелязването на Международната нощ на прилепите. Организатори са Историческият музей, пещерен клуб „Приста“ и Арена Медиа. Нощта на прилепите ще започне в 16 часа в Лапидариума зад музея. Програмата включва открит урок по връзване на възли и осигуряване с въже, както и атракцията „въжен тролей“ - спускане с ролка по наклонено въже. Презентация „Светът на прилепите“ и демонстрация за възможностите и начините за работа с детектор за ултразвук ще представи Красимир Киров, уредник в отдел „Природа“.