244 284 лева ще инвестира Община Русе в благоустрояването на кв. Централен южен район. Предвижда се за 120 календарни дни на пространството между блокове 1 и 3 ще бъдат изградени обслужващи транспортни алеи и паркинги, пешеходни алеи, улично осветление и две детски площадки - едната за малчугани до 3 г., а другата за по-големи деца до 12 г. С направата на улични оттоци за дъждовна вода и заустването им в канализацията ще бъде решен и един отдавнашен проблем на района, който след дъжд потъва в кал. След приключване на строителните работи пространството ще бъде озеленено с дървета и храсти. Благоустройството е възложено на „Дунав Хидроизомат 2014“.