Неуспешно е приключил поредният опит за продажба на активите на фалиралата „Дунавска коприна“, насрочен за 3 октомври, научи „Утро“. За предложените 39 сгради и терен на някогашната тъкачница не е подадена нито една оферта. Началната цена за търга бе 6 421 950 лева.
Това бе четвъртият търг от началото на годината, но въпреки редовните опити на синдика Иво Траянов за атрактивния парцел в промишлената зона на града така и няма предложения. Основните задължения на „Коприната“ са към държавата, която очевидно не бърза с осребряването на активите в опитите да постигне по-добра цена. И може би има основание, тъй като в последните години търсенето на бизнес имоти е паднало почти до кота нула. Другата причина да не се бърза е, че макар „Дунавска коприна“ да е в несъстоятелност и не работи, продължава да се радва на прилични приходи от наеми. Въпреки напускането на ключови наематели през миналата година, постъпленията по това перо възлизаха на 221 хил. лева.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност от 1 юни 2011 г. През това време синдикът погасява някои от задълженията на предприятието с постъпленията от отдадените под наем сгради. Най-големите задължения на тъкачницата са към държавата, която е привилегирован кредитор. За останалите ще остане нещо, ако имотите все пак се продадат и то за сума, надхвърляща дължимото към НАП. „Дунавска коприна“ има и търговски задължения към други фирми.
Общите задължения на фалиралата тъкачница са за близо 11 млн. лева. На теория не би трябвало да има проблем те да се изплатят изцяло. Според балансовия отчет дълготрайните активи на „Коприната“ надхвърлят почти два пъти задълженията й, като се оценяват на 20,815 млн. лева. Тези активи обаче все още не могат да се продадат.