Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ санкционира с 209 625 лева „Тера Комюникейшънс“ АД, защото дружеството е предоставило не само под стойността й, а безплатно автоматизирана система за SMS разплащане на платените паркинги в Русе и Пазарджик. Разходите за изграждане на системата и поддръжката й обаче се покривали с част от приходите от такси за паркиране. Комисията смята, че това е нарушение на чл.36, ал.4 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява продажбата на стоки и услуги на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им с цел нелоялно привличане на клиенти. „Тера Комюникейшънс“ е участвала в обществени поръчки в двата града с предмет „Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS за разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране“. 
Обществената поръчка и договорът с „Тера Комюникейшън“ в Русе са реализирани по времето на предишната общинска управа. Кметът Пламен Стоилов вчера коментира обаче, че условията му са изгодни за Общината, а освен това не я ангажира с несвойствени дейности. Той подчерта, че при проверката на Сметната палата по договора не е имало забележки. Нямам представа дали решението на КЗК ще даде отражение и върху нашия договор, но то е повод отново да му направим преглед, каза още градоначалникът. Пламен Стоилов отбеляза, че на този етап няма основания да прекрати договора с „Тера Комюникейшънс“, защото той е сключен след редовна обществена поръчка.  
Зам.-кметът Свилен Иванов пък обясни, че съгласно клаузите в контракта фирмата е изградила и предоставила безвъзмездно на общината сървъра и устройствата, с които инкасаторите на платените паркинги проверяват дали даден автомобил е платил с SMS. За сметка на това и за поддръжката фирмата получавала процент от приходите от съобщенията. Както е известно, всеки SMS струва на гражданите по 1,20 лв. 20 стотинки от тях са ДДС, а от левчето около 80 ст. оставали за общината. Другите 20 стотинки си делели въпросната фирма и мобилните оператори. 
Според запознати с този вид услуги Общината би могла да не ползва такава фирма посредник, а да сключи директен договор с мобилните оператори. Тогава обаче трябвало да им плаща фиксирана такса, която никак не била малка. При малък брой есемеси този вариант можел да излезе доста солен.