Окривен капак на багажник на „Пежо 607“ вследствие на яростен изблик доведе до съд неосъждан досега висшист.
Обвиненият за повреждане на чужда собственост мъж паркирал колата си на ул.“Видин“ 10 в края на март тази година. Плътно до него след известно време паркирал собственикът на пежото, който живеел в близкия блок. Това крайно възмутило и ядосало В.Д., тъй като нямало как дори да отвори вратата на автомобила си и да седне на шофьорската седалка. От ярост мъжът започнал да рита лявата задна врата и задния капак на пежото. Ударите успели да изкъртят емблемата на багажника и изкривили капака.
Шумът от ритниците по пежото накарал собственика му  да погледне през прозореца на дома си. Щом видял какви ги върши хулиганът, човекът попитал защо му ритат автомобила, а В.Д. със самочувствие отвърнал, че не е правил нищо такова, напсувал го и го привикал да слезе пред блока, за да се разберат по мъжки.
На място дошли полицаи от Първо районно, а впоследствие се оказало, че вдлъбнатината на капака на багажника и откъртената емблема струват 156.80 лева.
В.Д. докрай оспорва да е нанесъл кой знае какви повреди на пежото, като заяви, че щетите са по-скоро козметични и влияят единствено на естетическия вид на автомобила. Тези доводи обаче не бяха приети от съда, който го наказа с четири месеца условна присъда и три години изпитателен срок. Наказанието може да се обжалва.