Гласувах за една по-спокойна и една стабилна България. Всеки, който има някакви претенции и иска да изрази своето мнение и позиция за управлението, е длъжен да гласува. Винаги съм казвал, че съм привърженик на задължителното гласуване, заяви кметът Пламен Стоилов, след като пусна вота си в Професионалната гимназия по туризъм. Имаме много амбициозна програма за Русе, продължи той и изтъкна, че само стабилно управление на национално ниво, може да гарантира качествено развитие на българските общини и ефективното им участие в различни европрограми.