След като краят на света не се състоя, общинските съветници ще заседават извънредно на 27 декември. Затова вчера председателят на местния парламент Васил Пенчев свика председателския съвет.
Две са темите, заради които между Коледа и Нова година народните избраници извънредно ще се съберат в зала „Св. Георги“ - едната е договорът между акционерите на „Проект Русе“ за спортната зала, а другата - разрешение за изработване на подробен устройствен план за проекта, който предвижда укрепване на коритото на река Русенски Лом.
Както е известно, миналия месец Общинският съвет гласува нов договор за недовършената зала и за откупуването на подземните гаражи от Общината, за което Министерството на финансите се съгласи да й отпусне 9 млн. лева. В него обаче имаше клаузи по отношение на неустойките, с които съдружниците не бяха съгласни. Веднага след вота на съветниците „Утро“ потърси за коментар Пламен Бобоков, а той заяви, че преговорите с Министерството на финансите продължават в търсене на взаимноизгодни условия.
Изглежда, че те са приключили успешно, щом сега се налага Общинският съвет да одобрява друг вариант на договора. Кметът Пламен Стоилов обясни, че в новия проект има промени, съгласувани между частните инвеститори и Министерството на финансите. Какви са точно те, той не можел да каже, защото договорът още не е пристигнал в Русе. Предварителната ми информация обаче е, че за да се гарантират неустойките, които Общината следва да получи, ако залата не бъде завършена, е учредяване на залог в наша полза, каза кметът. Той обясни още, че когато документът бъде подписан, министерството има готовност до края на януари да преведе 9-те млн. лева на Общината.
Председателят на Общинския съвет Васил Пенчев пък съобщи, че до края на работния ден на 21 декември се очаква договорът да пристигне по електронната поща. Била създадена организация веднага след това и съветниците да го получат. Председателският съвет решил преди заседанието, което ще се проведе в 14 часа, проектът да бъде разгледан от две комисии - тази по териториално-селищно устройство и по законност.
През тях ще мине и другата докладна за подробния устройствен план /ПУП/ на имотите около Русенски Лом. Както е известно, укрепването на коритото на реката от жп моста до устието ще се финансира с 22 млн. евро от немска банка. Реализацията на този проект ще осигури защита от наводнения на имотите в крайречната зона. Пенчев обясни, че промените в Закона за устройство на територията налагат решението за ПУП да бъде взето от Общинския съвет и заедно с него да се приеме и техническото задание. С процедурите се бърза, защото в началото на следващата година има вероятност финансирането да бъде отпуснато.