Община Русе да се включи в международния проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното“ като партньор на туристически и бизнес организации от Сърбия, Хърватия и Румъния. Това предложение на кмета Пламен Стоилов очаква подкрепата на общинските съветници на предстоящата сесия. Проектът, който е продължение на „Културни маршрути в Среден и Долен Дунав“, е на стойност 318 523 евро и 75% от бюджета са европейски средства по програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти на Европейската комисия. Партньорите участват с 25% собствено финансиране, като за Община Русе това са 9141 евро.
В рамките на проекта Общината ще координира дейностите в България и ще съдейства при организирането на изследователските пътувания по двата маршрута „Пътят на римските императори“ и „Пътят на виното“, като вторият включва и винарско изложение в Русе.