Парите не трябва да следват студентите, а трябва да зависят от качеството на висшето образование, заяви вчера в Русенския университет доц. Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ към Министерството на образованието и науката. Пред академичния състав и студентите тя изнесе лекция, в която разясни основните моменти от актуализираната стратегия за развитието на висшето образование в България.
Новоприетият план за реформи предвижда формулата за финансиране на ВУЗ-овете да е 60% за качество на обучението и 40% за брой студенти. По този начин няма да се закриват университети, а по естествен път те ще бъдат регулирани. Друга основна цел е висшистите в България да достигнат 36% при 26,9% в момента. Конкретните мерки, с които ще се увеличи броят на хората с висше образование, са адаптиране на специалностите към изискванията на бизнеса, улесняване на приема на студенти и достъпа им до обучение, както и развитие на студентската мобилност. Предвижда се да се обособят нови научноизследователски центрове и част от университетските лекции да се водят на английски език.
Доцент Фъртунова добави, че е доволна от взаимодействието между бизнеса и университетите, но изтъкна, че работодателите трябва да са още по-уверени, когато заявяват нуждите си от специалисти. Според министерството чрез изброените мерки качествените български висши училища ще влязат в топ 100 в Европа и в топ 500 в света.