Резултатите от първия регионален литературен конкурс „Първи трепети“ обявиха в Клуба на дейците на културата организаторите от русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България. В раздела „Поезия“ на първо място бе класирана Миглена Цветкова, на второ - Кремена Коева, на трето - Ивелин Василев. Сред прозаиците първа награда получава Ася Кулева, втора - Ния Цанева, а трета - Елена Богданова-Влайкова. Призовете, които получиха русенските литератори, бяха картини, дарени от художниците Валентин Георгиев, Огнян Балканджиев, Роберто Андреев и дърворезба от майстор Иван Чешмеджиев.