Стари машини, за които вече няма резервни части, затова се ремонтират с подръчни материали, или направо се работи със самоделни устройства - това са почти 50%от нарушенията на условията на труд в селското стопанство. Животновъдството и растениевъдството са включени в целогодишна кампания на Инспекцията по труда, като от началото на годината са извършени 44 проверки, 30 от тях - през август и септември, съобщи директорът на инспекцията Ирена Николаева.
Констатирани са общо 192 нарушения, най-многобройни - 122, са на здравословните и безопасни условия на труд, открити са и двама работници без трудови договори. Съставени са 7 акта. Най-обезпокоителните констатации са, че в ремонтните работилници на земеделските кооперации се работи на опасни машини и съоръжения. Въртящите части на различни машини не са обезопасени, земеделската техника не отговаря на стандартите, а част от машините са дори саморъчно направени или ремонтирани с подръчни материали, обясни Николаева.
Друг проблем е полагането на извънреден труд, който често надвишава максимално допустимите часове и се случва в едно денонощие да се работи по 14-16 часа. В този отрасъл обаче заплатите са доста високи, достигат над 1000 лв. за механизаторите, уточни Николаева.