Рязко увеличение на производството на твърди горива (въглища), както и на електроенергия отчита Националният статистически институт в своя преглед на производството и доставките на енергийните ресурси през юли.
От данните се вижда, че през юли са произведени общо 3,9 хил. гигаватчаса електроенергия, което представлява ръст от 12% спрямо юни и от 19% спрямо юли 2013 година. 2,55 хил. гигаватчаса от тази електроенергия са били доставени на вътрешния пазар.
Статистиката показва, че на месечна база доставките на електричество се повишават с 5,6%, а спрямо същия месец на миналата година има ръст от 1,5 на сто.
Значително се увеличава и добивът на твърди горива - с почти 32,5% на месечна база до 2,17 хил. тона през юли. Спрямо юли 2013 година увеличението е от 12,9%. От данните е видно, че през юли страната е разчитала и на внос на въглища - реализираните на пазара количества твърди горива са 2,3 хил. тона, което представлява увеличение от 29,4 на сто спрямо юни и от 11,2% спрямо юли 2013 година.
В същото време обаче НСИ отчита и продължаващ спад на добива на природен газ от местните източници - с почти 19%. През юни са били добити 16 млн. куб. метра газ, а през юли количествата падат вече на 13 млн. куб. метра. Нормално от българските находища се добива около 20 до 25 млн. куб. метра на месец.