„Пътно поддържане Русе 2014“ е единственият желаещ да се заеме с поддържането на републиканските пътища на територията на Русенска област. Това стана ясно след отварянето на ценовите оферти на обявената от Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ обществена поръчка. В нея се предвижда превантивно, текущо и зимно поддържане на пътищата, както и ремонтни дейности при аварийни ситуации. Прогнозната стойност за поддържане на републиканската инфраструктура на територията на русенското областно пътно управление е 6 480 000 лева. Договорът със спечелилия участник ще бъде подписан за срок от 4 години.
„Пътно поддържане Русе 2014“ е обединение от две фирми - „Пътинженеринг“ АД и „Хидрострой“ АД. Най-вероятно с новия изпълнител на поръчката ще бъде сключен договор за работа от началото на декември. Предложението на консорциума обаче предстои да се разгледа задълбочено и да мине през юридическа оценка. Едва след това ще се излезе с окончателно решение дали той ще е избран за изпълнител. От АПИ обясниха още, че подадената от „Пътно поддържане Русе 2014“ ценова оферта не е обобщена за цялостното изпълнение на обществената поръчка, а е разбита по отделни дейности, затова е трудно да се сметне предложението като обща сума.
Досега поддържането на републиканската инфраструктура се осъществяваше от обединение „Пътно поддържане Русе“, консорциум от две фирми - варненската „М-Транс“ и шуменската „Автомагистрали Черно море“.