Три изложби, посветени на кристалите и кристалографията поставиха началото на поредната девета Европейската нощ на учените в Русенския университет. По-късно през деня в „Научното кафене“ преподаватели, студенти и гости изслушаха с интерес презентацията на младия учен от Института по минералогия и кристалография д-р Милен Кадийски и колегите му от Русе и Разград доц.Руси Минев и доц.Милувка Станчева.
Нощта на учените продължи с „Ателието на младите таланти“, в което ученици от СОУ за европейски езици добиваха кристали в епруветка и наблюдаваха компютърни  изображения на кристали под ръководството на учени от Русенския университет.У