Консултации относно процедурите, процеса и предизвикателствата за осиновяване предоставяше вчера  Комплексът за социални услуги /КСУДС/ в Русе в рамките на първия Национален информационен ден за осиновяването.
В областта над 100 семейства (около 190 човека) са преминали задължителното от четири години обучение за кандидат-осиновители.
В началото през 2006-а нещата бяха по-прикрити, хората не смееха да заявят това, което правят, но вече наблюдаваме големи постижения, обществото ни наистина порасна, коментира психоложката Янка Делева.
За сравнение в периода 2006-2009 г. едва трийсетина семейства кандидат-осиновители са преминали по свое желание обучение в комплекса. В момента децата на тези семейства са вече ученици, но продължават да посещават Комплекса като участници в създадената през 2007 година поддържаща група.
От началото на годината вече 8 семейства са щастливи родители на 8 прекрасни деца. Обикновено едно такова решение е дълго премислено и съпроводено с много притеснения и въпроси, изисква се и много търпение. Да вземеш решение за осиновяване на дете, е много интимен момент, сподели директорката на КСУДС Милена Влахова и посочи, че целта на комплекса е да помогне на всички да заживеят възможно най-безпроблемно след тази благородна, но нелека стъпка.