Д-р Цоню Кирилов Стефанов е роден на 23 ноември 1957 г. в Русе. Завършил е медицина във Висшия медицински институт в Плевен и има придобити специалности „Вътрешни болести“ и „Кардиология“. В момента е началник на Кардиологично отделение в МБАЛ „Медика“-Русе.

- Д-р Стефанов, каква е честотата и какви са опасностите при сърдечно-съдовите заболявания?
- В съвременните развити индустриални общества нараства честотата на сърдечно-съдовите заболявания по редица причини - нездравословен начин на живот /нездравословно хранене, намалена физическа активност, злоупотреба с алкохол, тютюн, наркотици/, както и ненавременно диагностициране. Този вид заболявания са в първата тройка болести, които стават причина за ранна смърт на пациента и ранно инвалидизиране. Това ги прави и социално значими. Те причиняват трайна и необратима загуба на високо специализирани тъкани от органи като сърце, мозък, бъбрек.
- Това ли налага да се обърне голямо внимание на профилактичните прегледи?
- В нашата болница „Медика“ се провеждат ежедневно прегледи на пациенти по тяхно желание или насочени от личния лекар. Необходимо е, първо, да се определи във възможна степен рисковият профил на пациента /ние го наричаме първична профилактика/ и да се дадат съответните указания за промяна в начина на живот и/или медикаментозно лечение. Второто е да се проследят пациентите с вече известно сърдечно-съдово заболяване, като се прави контрол на показателите, дали има рецидив на оплакванията, промяна във функционалния клас, появили ли са се нови симптоми.
Не са редки случаите на новооткрити заболявания -  ритъмни и проводни, клапни заболявания, вродени заболявания, всички без симптоми или неглижирани до този момент.
- Наблюдавате ли движение във възрастовата граница?
- За съжаление се запазва тенденцията за по-честа изява на сърдечната недостатъчност в напреднала възраст и това е във връзка и с увеличената продължителност на живота. Наблюдава се обаче подмладяване на острата сърдечно-съдова патология като нестабилна стенокардия и остър миокарден инфаркт.
- Кога е добре да се обърне внимание и да се потърси лекарска помощ?
- Във всички случаи, когато се появи гръдна болка на широка площ, а и на малка също, която идва със или без провокация от физическо усилие. Може да има излъчване към крайниците или долна челюст, да е със или без нарастващ по интензитет недостиг на въздух,  придружена от повръщане и изпотяване. При тези случаи пациентът трябва да се обърне към медицинско лице - личния лекар или Спешна помощ. Тогава се прави преглед и електрокардиограма, след което се консултира максимално бързо с кардиолог.
Нерядко пъти забавянето може да причини необратими щети върху сърцето и другите прицелни органи. В Русе и региона съществува система за трансфер на ЕКГ по електронен път и разчет от квалифициран персонал по всяко време на денонощието. Докато пациентът е в линейката, ние вече получаваме ЕКГ-то му и знаем какво да очакваме.
- Каква е профилактиката на този вид заболявания?
- Профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания  бива първична и вторична.
Първичната профилактика се занимава с недопускане появата на заболяване, а вторичната с ограничаване на щетите от вече налично сърдечно заболяване и по възможност забавяне появата на трайни, инвалидизиращи промени в организма.
Като рискови фактори се определят полът /по-често страдат мъжете/, възрастта, артериалната хипертония, захарният диабет, наличието на високо ниво мазнини /холестерол и 3-глицериди/ в кръвта, както и фамилната обремененост. Нашата цел е да въздействаме върху коригируемите рискови фактори чрез оптимален контрол на артериалното налягане, кръвната захар и серумните масти. Това става чрез повишена физическа активност, диетичен режим с по-малко животински мазнини и готварска сол.
- Какво се случва, ако вече предписано лечение на кръвното налягане се неглижира?
- Веднъж назначена, терапията трябва да се спазва от пациента. Не са редки случаите на тежки усложнения от страна на сърдечно-съдовата система при прекратяване, редуциране или предозиране на назначената терапия. Стига се до хипертонични кризи, мозъчно-съдови инциденти, тромбоемболични инциденти и други сериозни състояния.
Във всички случаи, когато се появят странични или нежелани ефекти от лечението, пациентът трябва да се обърне към лекуващия лекар за евентуална корекция или смяна на терапията.