Полицията засилва наблюдението около моловете, денонощните магазини, коледните базари, тържищата и борсите за незаконна търговия с пиротехнически изделия по време на празничните дни. Същевременно униформени и цивилни полицаи ще следят в заведенията да не се допускат деца под 18 години без придружител. Ще се съблюдава и спазването на вечерния час по кръчмите, който за малолетните посетители е 20 часа, а за непълнолетните - 22 часа.