Тенденцията работещи да си търсят нова работа чрез бюрото по труда става все по-устойчива и дори набира скорост. През ноември 573 души с трудови договори са се обърнали към държавните посредници с надеждата да получат помощ за нова реализация при по-добри условия. Наред с тях работни места търсят 441 пенсионери и 186 учащи
Общият брой безработни през месеца се запазва на същото ниво като октомври - 10 552. Най-зле по традиция се котират хората без квалификация и на възраст над 50 години, а сред общините в областта отново по традиция най-тревожна е безработицата във Ветово - 42.2%.
В областта хората извън трудовия пазар са 10.3% при национален показател 11,5%.
Малко изненадващо за ноември най-много персонал е търсила преработвателната промишленост, напълно очаквано пък е застинало строителството.
Друга очертана тенденция е, че най-много оферти за работа има от частния сектор, но през ноември предложенията тук са само 303 - с 42 по-малко от октомври.