Три дена преди предсрочните парламентарни избори ще се проведе изборът за нов председател на Русенския окръжен съд. Очаква се на 2 октомври Висшият съдебен съвет да гласува трите кандидатури - на съдиите в Окръжния съд Искра Блъскова и Росица Ангелова и на председателя на Районния съд Венцислав Василев.
Конкурс за административен ръководител е обявен и за Беленския районен съд. За поста се борят досегашният председател Пламен Дочев и съдията от Районен съд Попово Галена Дякова.
Нов ръководител предстои да поеме и Русенската районна прокуратура, след като Георги Георгиев стана окръжен прокурор. За оглавяването й желание е декларирала само прокурор Яна Илиева.