След спънките, през които премина проектът по изграждане на пробива „Кауфланд“, неговата първа копка днес ще стане факт.
Строителството на отсечката, която ще свърже „Родина“ с централната градска част, е част от мащабния проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, който се реализира по ОП „Регионално развитие“ за общо 29 млн. лв.
Докато стигне до първа копка обаче, проектът за пробива премина през няколко перипетии. Още с представянето на идейния проект жителите на няколко блока в „Родина“ го атакуваха в съда, защото се опасяваха, че новата свързваща улица ще преминава на сантиметри от апартаментите им и движението ще бъде силно натоварено. Жалбата, с която оспориха решението на Общинския съвет за изграждането на пробива, беше отхвърлена през януари миналата година от Русенския административен съд. Всъщност новата улица ще е само в участъка от бул. „Родина“ до ул. „Лозен планина“, а съществуващата улица от бул. „Липник“ до ул. „Чипровци“ ще бъде реконструирана и разширена, за да може по нея да  се движи общественият градски транспорт.
Другата спънка бе предвидена и очаквана от Общината. След като през август за победител в поръчката за строителство на пробива „Кауфланд“ беше избран консорциум „Еротрансинженеринг“, останалият на второ място консорциум „Трансинж-К“ веднага обжалва класирането пред Комисията за защита на конкуренцията. Тя уважи жалбата и върна процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на фирмите.
Общата продължителност на проекта за интегриран градски транспорт е 36 месеца. Той е разделен на осем компонента, които ще се реализират поетапно. Компонентът за изграждането на пробива „Кауфланд“ е на обща стойност 5 909 107,54 лв. без ДДС, от които 1 409 741,80 лв. без ДДС са собствен принос на Община Русе.